عینک چیست و چگونه کار می کند؟ در صورتی که چشم دچار عیوب انکساری باشد (یک اصطلاح پزشکی به معنای ضعیف شدن نمره ی چشم)  نمی تواند نور  را در نقطه ی مخصوصی در شبکیه ی ( منطقه ای در پشت چشم که به شما کمک...